EXPOSICIÓ PERMANENT

L’any 1999 s’adaptà la capella del Santíssim, que es trobava en desús, com a espai d’exposició del projecte Accuro. Aquest projecte, impulsat pel bisbat de Vic, consisteix a agrupar el patrimoni cultural parroquial i garantir una correcta identificació, catalogació i guarda del patrimoni artístic i d’orfebreria religiosa.

Així, es restaurà la pintura del Sant Sopar que la presidia i es deixaren visibles al terra els fonaments de l’absis romànic –mutilat en construir-se la capella– que havien quedat al descobert durant les obres de rehabilitació.