PINTURES GÒTIQUES

Les pintures gòtiques que es guarden en unes sales contigües al claustre i a l’església foren descobertes l’any 1954. Fetes al segle XIV, ornaven el sotacor i la part anterior del cor. Més tard foren recobertes amb una capa de calç i pintura. L’any 1961 foren arrencades i fixades sobre tela, i des de 1963 s’exposen al públic. Són nou els fragments que se’n conserven, de mides i proporcions diferents, els quals formen part d’un conjunt on hi havia representat un pantocràtor al centre, flanquejat a dreta i esquerra per escenes de les vides de Jesucrist i de sant Agustí. Alguns fragments es troben malmesos, però el conjunt és important pel seu propi mèrit i pel fet que les composicions murals d’aquesta època són escasses. Hom suposa que van ser fetes en temps del prior Bernat Serra (1312-1323), per l’escut amb una serra reproduït al fris, o bé en temps de Ponç Sasserra (1349-1370), per l’examen estilístic de les pintures.